شرکت گاز اصفهان، برق می فروشد

شرکت گاز استان اصفهان با راه اندازي يک نيروگاه خورشيدي به ظرفيت 10 کيلو وات به شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان برق مي فروشد.

اين نيروگاه خورشيدي با ظرفيت برق توليدي سالانه 20 هزار کيلو وات با يک خط اختصاصي به شبکه سراسري برق شهرستان متصل شده و در ازاي قرادادي 20 ساله با شرکت توزيع برق شهرستان، هر کيلو وات برق توليد شده از اين نيروگاه خورشيدي به مبلغ 9 هزار و 770 ريال به شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان فروخته مي شود.

اين نيروگاه خورشيدي با هزينه اي بيش از 710 ميليون ريال در شرکت گاز استان اصفهان احداث شده و به بهره برداري رسيد.

مدير عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: وجود سالانه بيش از 330 روز آفتابي در اصفهان با متوسط شش ساعت در روز، کارشناسان اين شرکت را برآن داشت تا براي بهره برداري حداکثري از اين انرژي خدادادي برنامه ريزي و اقدام کنند.

مصطفي علوي افزود: با استفاده از اين فناوري و اقدام زيست محيطي، از مصرف سالانه بيش از پنج هزار ليتر سوخت هاي فسيلي و انتشار هزار و 300 تُن کربن جلوگيري مي شود.

 

منبع: ایرنا

شرکت گاز اصفهان، برق می فروشد