خانگی

آیا به دنبال راه حلی برای تأمین برق واحد مسکونی، ویلا، محل کار و تولید و یا محوطه کشاورزی خود می باشید؟

آیا به برق شبکه دسترسی ندارید؟ آیا با مشکل قطعی برق مواجه هستید؟

تأمین برق خورشیدی، راه حــل قطعی، مطمئن و همیشگی شما خواهد بود. 

 

امروزه تأمین برق یک واحد مسکونی، ویلا،محل کار یا تولید که به برق شهری دسترسی ندارد، نه تنها ایده ای دور از ذهن نیست، بلکه راهی نوین برای درآمدزایی از طریق تولید برق خورشیدی نیز محسوب می باشد. نصب پنلهای خورشیدی در فضای بلااستفاده بام منازل شما، یک کسب و کار بی دردسر خواهد بود. 

تأمین برق مصرفی در مناطق فاقد برق شبکه

موارد کاربرد: ویلا – واحد مسکونی- محل کار/تولید- کشاورزی- باغداری- پرورش ماهی - روشنایی

 

برق خورشیدی مطمئن ترین پشتیبان واحدهای تولیدی در صورت قطع برق شبکه

 

سیستم خورشیدی جایگزینی مطمئن و همیشگی برای دستگاههای UPS در واحدهای تولیدی و تجاری