نیروگاه فتـوولتـائیک

امروزه پروژه های خورشیدی (فتوولتائیک) در سرتاسر جهان، بدل به یکی از مدرن ترین و قابل اعتماد ترین راههای سرمایه گذاری شده اند و بی هیچ تردیدی، ایران با ظرفیت بالا و امکانات طبیعی منحصر بفرد از لحاظ سهم تابش خورشید، بستر مناسبی در این مهم محسوب میشود.

طی چند سال اخیر مسئولین کشور تسهیلات مناسبی برای شرکتها، سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در امر تولید انرژی های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی، از محل اخذ عوارض انرژیهای تجدید پذیر در قبوض برق مشترکین (بعنوان پایه تامین منابع مالی مورد نیاز)، فراهم آورده اند که حرکت به سوی فاز جدیدی از سرمایه گذاری در ایران، در تولید برق از انرژیهای تجدید پذیر را با، جذابیت زیادی همراه ساخته است.

  

موقعیت ایده آل ایران با برخورداری از تقریبا 300 روز آفتابی در سال 

دوره بازگشت سرمایه کوتاه تقریبا 4-5 سال 

عقد قرارداد فروش 20 ساله تضمینی 

امکان احداث نیروگاه در زمینهای بایر، بلااستفاده، بام کارخانجات و غیره 

حداقل هزینه نگهداری 

حداقل نیاز به نیروی کار

سهولت در نصب 

عمر مفید 20-25 ساله تجهیزات خورشیدی

 

عوامل ذکر شده، همگی دلیلی بر اثبات راه روشن سرمایه گذاری خورشیدی در ایران بوده، که امروز اولین گامهای خود را برداشته است.